Impressum Političkih analiza

UDK: 32 (05)
ISSN: 1847-4977
EAN: 9771847497001

Publishers
Fakultet političkih znanosti, Centar za cjeloživotno obrazovanje
Croatian Political Science Association

Za izdavače
Andrija Henjak
Goran Čular

Editor-in-Chief
Višeslav Raos

Odgovorni urednik
Berto Šalaj

Izvršni urednici
Stipe Buzar
Katarina Jukić
Bartul Vuksan-Ćusa
Ante Zrile

Grafičko oblikovanje
Višeslav Raos


Časopis objavljuje četiri broja godišnje.

Annals of the Croatian Political Science Association

Croatian Political Science Association
Faculty of Political Science
Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb
en_US
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram