Impressum

ANALI HRVATSKOG POLITOLOŠ̌KOG DRUŠTVA

Izdavač

HRVATSKO POLITOLOŠKO DRUŠTVO
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Za izdavača

GORAN ČULAR, Predsjednik Hrvatskog politološkog društva
ANDRIJA HENJAK, Dekan Fakulteta političkih znanosti

Uredništvo

DANIEL BOCHSLER, Central European University, Vienna, Austrija
KONRAD CLEWING, Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, München, Njemačka
JOSIP GLAURDIĆ, Université du Luxembourg, Luksemburg
MIRJANA KASAPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
ENES KULENOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
DANIJELA LUCIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
PERO MALDINI, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska
SINIŠA MALEŠEVIĆ, University College Dublin, Irska
JAMES MILLER, The New School for Social Research, New York, SAD
ZDRAVKO PETAK, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
ANA PETEK, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
JONATHAN SIMON, University of California, Berkeley, SAD
GORAN SUNAJKO, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
MARTA ZORKO, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Glavni urednik

KREŠIMIR PETKOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Izvršni urednik

LEON CVRTILA, Univerza v Ljubljani - Doktorski študij

Lektorica za engleski jezik

SARA TILLY i BOGLÁRKA KISS KULENOVIĆ

Dizajn korica

ZEKO ZNA

Grafičko oblikovanje i priprema

VLADO ZELENIĆ

Naklada

220 Kom

Tisak

TISKARA ZELINA

Objavljeni prilozi referiraju se u:

ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanitarian and Social Sciences (European Science
Foundation)
International Political Science Abstracts / Documenation Politique Internationale (IPSA)
Political Science Complete (EBSCOhost)
SCOPUS (Elsevier)
Social Science Premium Collection (ProQuest)
Asos Indeks
Članci objavljeni u Analima javno su dostupni u online bazi Portala hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak
(MZO, Srce & HIDD) i u bazi Directory of Open Access Journals – DOAJ (Lund University Library).

Anali su časopis s otvorenim pristupom. Autorima se ni kod predaje rada ni za objavljivanje rada ne naplaćuju
nikakvi troškovi.
U Analima se objavljuju isključivo znanstveni radovi koje su pozitivno ocijenila dva recenzenta u anonimnome recenzentskom postupku. Ako se recenzije bitno razlikuju, uredništvo naručuje treću recenziju i donosi konačnu odluku. Objavljuju se samo članci koji prethodno nisu objavljeni ni u jednoj znanstvenoj publikaciji, cijeli ili djelomice, na hrvatskome ili nekome drugom jeziku te koji nisu u postupku razmatranja za objavljivanje u nekoj drugoj znanstvenoj publikaciji.
Cijena primjerka je 10 € / 75,35 kn (Po tečaju: 1 EUR =7,53450 HRK).
Anali u tiskanom obliku izlaze jednom godišnje. Radovi se prethodno mogu objaviti na mreži.
Rukopisi se predaju putem OJS elektroničkog sustava Anala (http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/analihpd/index).
Adresa: Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Mrežna stranica: www.analihpd.hr
E-pošta: anali@fpzg.hr

Anali Hrvatskog politološkog društva

Hrvatsko politološko društvo
Fakultet političkih znanosti
Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb

email: anali@fpzg.hr
SCImago Journal & Country Rank
Anali Hrvatskog politološkog društva ℗ 2024 Sva prava pridržana
hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram